Suomeksi   På svensk   

Bli medlem.

Föreningens medlemsavgift är 15 euro per person och år.

Anmälan om medlemskap kan göras genom att meddela sina kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-postadress) till föreningens sekreterare Seija Mäenpää, seimae@elisanet.fi, kassör Marit Autioniemi, marit.autioniemi@gmail.com eller till ordförande Matti Antila, mhi.antila@gmail.com

Härefter får du besked om betalning av medlemsavgiften antingen per post eller e-post.