Suomeksi   På svensk   

Jakobstads Greklandsvänner rf. - styrelse .

Ordförande Matti Antila
Norrmalmsgatan 4,
68600 Jakobstad
Gsm. 040-551 4766
mhi.antila@gmail.com

Viceordförande Ulla-Maj Fagerholm
Castrensgatan 3 B 24,
68660 Jakobstad
Gsm. 040-820 3836
irinifa@hotmail.com

Carola Ahlgren
Pinnonäsgatan 41 A 1,
68620 Jakobstad
Gsm. 044-321 6097
carola.ahlgren@hotmail.com

Kassör Marit Autioniemi
Pinnonäsgatan 38 B 12,
68620 Jakobstad
Gsm. 050-532 8413
marit.autioniemi@gmail.com

Leila Lindroos
Norrmalmsgatan 4,
68600 Jakobstad
Puh. 724 6530, gsm. 050-304 1191
leilalindroos@hotmail.com

Sekreterare Seija Mäenpää
Getbrovägen 18 A 1
68600 Jakobstad
Gsm. 040-825 9802
seimae@elisanet.fi

Tuija Heino
Lomvägen 2
68600 Jakobstad
Gsm. 050 371 1788
tuija.heino@gmail.com

Virpi Hietala
Solringen 19
68600 Jakobstad
Gsm. 040-720 9635
virpihietala@edu.pietarsaari.fi

Revisor Tauno Markkula
Revisorssuppleant; Sinikka Kondracka